Όροι ενοικίασης

  • Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 23 χρόνια
  • Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός πρέπει να έχει διεθνή άδεια οδήγησης που να ισχύει και να έχει εκδοθεί πριν δύο χρόνια.
  • Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης 24 ώρες. Μετά το πέρας 3 ωρών από τη λήξη του 24ώρου χρεώνεται μια επιπλέον ημέρα.
  • Δεν επιτρεπεται η χρήση αυτοκινήτου εκτός συνόρων 
  • Αλλαγή τύπου αυτοκινήτου: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου με άλλο σε κάποιες περιπτώσεις.
  • Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση μετρητοίς με την παραλαβή του αυτοκινήτου ή με πιστωτική κάρτα.
  • Μεταφορά με πλοίο: Μόνον μετά από έγγραφη έγκριση της In Motion.
  • Τροχαίες παραβάσεις - Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις επιβαρύνουν τον μισθωτή.